Senin, November 24, 2008

Kera lan Iwak Hiu

Ana seekor kera sing manggan ing sak watang wit kayu Kera koncoan apik karo iwak hiu saben dino iwak hiou teko nang kera. iwak hiu iku cerito kehidupane nang jero laut sebalike kera yo nyeritakake kehidupane nang daratan.
Iwak hiu ngajak kera nang omahe arep ngenalno keluargane, tapi kera gak isok renang, langsung iwak hiu duwe pikiran kera iku dikongkon longgo nang gegere iwak hiu, iwak hiu renang nggowo kera nang tengah laut. wektu kabeh adoh teka pinggir laut hiu ngomong “Sak benere, aku gak ngajak awakmu nang omahku, tapi nggowo awakmu nang istana rajaku. Baginda loro parah. Jarene tabib, loroe waras nek angan atine kera.”
Kera wedi kerungu omongane sahabate iku kera ndolek akal. Kera pancen akeh akale. Kera ngomong jarene maeng rojo bangsa iwak hu kate waras nek mangan atiku. Aku saiki gak nggowo atiku. Iwak hiu kaget, mosok ati isok di copot teko awake kera. Kera ngomong “kera beda ambek kewan laine. Kera isok ngetoake atine lan nyimpen nang dhuwur wit. Awakmu kudu isok nggowo aku mbalik njopok atiku.
Iwak hiu muter nang pinggir laut, totok nang pucuk watang kayu nang panggone, sang kera menjuk nang pucuk wit karo ngomong .” Nang kono atiku tak simpen.” Totok nggon sing aman kera mencolot lan cepet mbalyu nang pucuk wit. Nang kono hiu nyengkre lan iwak hiu ngroso isin lan kecewa. Iwak hiu langsung renang ningalno panggon iku gak tau moro mane