Senin, November 24, 2008

Panji Laras

ing zaman biyen, ing pulai jawa ana kerajaan gedhe. Rojone dorong duwe bojo. ing suatu dino Rojo mburu kewan nang hutan. ing tengah hutan ana sebuah padepokan seng dienggone pendeta lan murite. Rojo tertarik karo putrine pendeta dan di pek bojo.
Sawise telong wulan Rojo mbalek nang istana ninggal bojone seng meteng. Sampai akhire putri ngelairno di kei jeneng panji laras.
Ing suatu dino ana Raja Elang ing halaman padepokan lan miker ninggalno anak petek. didon thok lan di ingu karo panji laras. Ternyata petek iku sakti lan ajaib amergo isok ngomong.
Panji laras kepingin ngedo petek’e nang alun-alun istana. Petek’e panji laras menang teros. kesaktiane pete’e panji laras nyebar nang istana. Sang Rojo kepingin ngedu pete’e seng paling apik. akhire petek jagone rojo kalah. Rojo terheran amergo piti’e panji laras isok ngomong.
Akhire sang raja melok panji laras hingga akhire totok nang omahe panji laras. ternyata panji laras iku, anake putri pendeta, seng bojone Rojo dewe.